Input:

150/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 150/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 140/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 23. srpna 1960
o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
Ministr zahraničního obchodu stanoví podle §1 a § 2 odst. 1 zákona č.119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Článek I
(1) Ministr zahraničního obchodu schvaluje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory, na němž se Rozhodčí soud usnesl dne 20. května 1960 (§ 25 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci). Schválený Řád se vyhlašuje v příloze