Input:

15/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Garance

č. 15/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. února 1965,
jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození
Československé socialistické republiky
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Na paměť 20. výročí osvobození naší vlastí Sovětskou armádou zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
v z. Krajčír v. r.
 
STANOVY
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
Čl. 1
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky (dále jen „pamětní medaile“) je zřízena jako čestné uznání k ocenění mimořádných zásluh v boji proti hitlerovskému fašismu za osvobození Československa.
Čl. 2
Pamětní medaili lze propůjčit československým občanům, kteří mají mimořádné zásluhy v boji proti fašismu doma nebo za hranicemi, zejména těm, kteří se aktivně účastnili domácího odboje nebo partyzánských bojů se zbraní v ruce anebo jinak se významně podíleli na povstání českého lidu v roce 1945,