Input:

14/1958 Sb., Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby Garance

č. 14/1958 Sb., Zákon o zrušení předpisů o hlavních účetních (vedoucích) a o organisaci účetní služby
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958
o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Zrušuje se zákon č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby, a předpisy podle něho vydané.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1958, pro jednotná zemědělská družstva však dnem, který stanoví nařízením ministr zemědělství a lesního hospodářství; provedou jej