Input:

138/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 138/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže, platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 145/1971 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 19. prosince 1965
o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací