Input:

137/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 137/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964
Vyhláška
ministra dopravy a spojů
ze dne 23. listopadu 1961
o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje v dohodě se zúčastněnými