135/2017 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

135/2017 Sb.  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 135/2017 Sb.
ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2017
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,

  
vyhlašuji volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  
a stanovím dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
 
Prezident republiky:
Zeman v. r.
Předseda vlády:
Sobotka v. r.
 
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru