Input:

13/1957 Sb., Zákon o čestném odznaku "Mateřství" Garance

č. 13/1957 Sb., Zákon o čestném odznaku "Mateřství"
ZÁKON
ze dne 6. března 1957
o čestném odznaku „Mateřství“.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Matkám, které daly společnosti více dětí, projevují národní výbory veřejné uznání udělením čestného odznaku „Mateřství“ o třech stupních.
§ 2
Čestný odznak „Mateřství“ se uděluje zpravidla k Mezinárodnímu dni žen. Poprvé se udělí k Mezinárodnímu dni žen v roce 1958.
§ 3
Čestný odznak „Mateřství“ I. stupně se uděluje matkám, které mají 10 a více dětí, II. stupně matkám, které mají 9 anebo 8 dětí, III. stupně matkám, které mají 7, 6 nebo 5 dětí.
§ 4
Čestný odznak „Mateřství“ I. stupně uděluje rada krajského národního výboru na návrh rady místního národního výboru, čestný odznak „Mateřství“ II. stupně uděluje rada okresního národního výboru na návrh rady místního národního výboru, čestný odznak „Mateřství“ III. stupně uděluje rada místního národního výboru.
§ 5
(1) Dopustí-li se nositelka čestného odznaku „Mateřství“ jednání, které ji činí nehodnou tohoto čestného odznaku, nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti svědčící o tom, že jí byl odznak udělen