Input:

122/1961 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady Garance

č. 122/1961 Sb., Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích
ze dne 6. června 1960,
kterou se určují další místní národní výbory