12/2017 F.z., Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
12/2017 F.z.
Sdělení
Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
 
Zpracovatel: Bakovská Jana
Č. j.: MF-24485/2017/1801-6
Tel.: 257 044 287
PID: MFCR7XNSAB
Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani, čj. 18/25 356/2006-181 ze dne 10. února 2006 uveřejněné pod č. 19 ve Finančním zpravodaji 2/2006, ve kterém byl zveřejněn seznam
 
 Nahoru