Input:

12/1950 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 12/1950 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1950
o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zařízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přejímáním státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/ 1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen „zákon”), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z působnosti ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.
§ 2.
Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr dlouhodobý (§ 5 zákona) do částky