Input:

12/1948 Sb., Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 12/1948 Sb., Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, platné do 31.12.1977
ZÁKON
ze dne 22. ledna 1948
o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Osoby, které jsou podle předpisů o ochraně lesů, polí, myslivosti a rybářství ustanoveny k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství a vykonaly služební přísahu, jsou povinny nositi při výkonu služby služební odznak podle tohoto zákona.
§ 2.
(1)  Služební odznak, vyobrazený v příloze k tomuto zákonu, která je jeho součástí, je vyroben z bílého kovu a má tvar elipsy; uprostřed elipsy je malý státní znak, jehož výška je 5 cm a šířka 3.7 cm. V hořejší části obvodového pásu je nápis „Přísežná stráž”, na Slovenská „Prísažná stráž”.
(2)  Služební odznak vydá okresní národní výbor osobám, které jsou povinny jej nositi; pořizovací náklady hradí ten, kdo tyto osoby ustanovuje.
§ 3.
Osoby uvedené v § 1 jsou při výkonu služby povinny nositi služební odznak (§ 2) viditelně na levé straně prsou. Jiným osobám není dovoleno jej nositi.
§ 4.
Kdo neplní povinnost podle § 1, nebo kdo v rozporu s ustanovením § 3, druhé věty nosí služební odznak, bude potrestán - nejde-li o čin trestný soudně - okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 5000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do 14 dnů nebo oběma těmito tresty. Byla-li