Input:

113/1947 Sb., Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání Garance

č. 113/1947 Sb., Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
VYHLÁŠKA
ministra průmyslu
ze dne 21. června 1947
o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.
Podle § 14 d), odst. 3 zákona ze dne 5. února 1907, 26 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, ustanovuji v dohodě s ministrem školství a osvěty:
§ 1.
Živnostenské pracovny pro šití šatů při zemské odborné škole pro ženská povolání ve Frýdku-Místku a při městských odborných školách pro ženská povolání v Brně III., Merhautova, Brně IV., Královo Pole, Praze II., U Půjčovny,