Input:

112/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy Archiv

č. 112/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. prosince 1953,
kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:
§ 1.
(1)  Daň podle § 6 zákona o dani ze mzdy se zvyšuje:
a)  poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 60% daně, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let), jen o 40% daně,
b)  manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 50%, jsou-li však ve věku do 25 let