Input:

107/1969 Sb., Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců Archiv

č. 107/1969 Sb., Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 27. srpna 1969,
kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
Předsednictvo České národní rady usneslo se podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) V zájmu řádného plnění úkolů soudnictví může v nezbytných případech ministr spravedlnosti nejdéle na dobu šesti měsíců pověřit soudce z povolání okresního soudu výkonem