Input:

105/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 Garance

č. 105/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1963
o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
Dne 27. listopadu 1963 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943.
S Protokolem vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 4. prosince 1963 a president republiky jej ratifikoval dne 7. prosince 1963.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. prosince 1963.
Podle svého článku 2 Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 nabyl platnosti dne 10. prosince 1963.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
PROTOKOL
o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik,
potvrzujíce svoji důslednou politiku míru a vzájemné trvalé a těsné přátelské spolupráce,
majíce na zřeteli, že Smlouvou o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943 převzaté závazky předpokládají společné úsilí směřující k zachování míru v Evropě,
zdůrazňujíce význam těchto závazků a vzájemné spolupráce