Input:

103/1961 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova, platné do 30.6.1982 Archiv

č. 103/1961 Sb., Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova, platné do 30.6.1982
[zrušeno č. 56/1982 Sb.]
VYHLÁŠKA
předsedy Ústředního báňského úřadu
ze dne 18. září 1961,
kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova