Input:

102/1960 Sb., Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze Garance

č. 102/1960 Sb., Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1960
o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1)  V souvislosti s novou ústavní úpravou postavení a působnosti Slovenské národní rady se zrušují:
1.  Slovenský statistický úřad,
2.  Správa vodního hospodářství na Slovensku,
3.  Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
4.  Správa pro rozvoj místního hospodářství na Slovensku,
5.  Slovenský úřad sociálního zabezpečení,
6.  Státní arbitráž pro Slovensko,
7.  Oblastní inspektorát