Input:

102/1948 Sb., Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod Garance

č. 102/1948 Sb., Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 30. dubna 1948
o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod.
Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací