Input:

1/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 1/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné, platné do 31.12.1970
Ústavní dekret presidenta republiky
ze dne 2. dubna 1945
o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
§ 1.
Předseda vlády a pět jeho náměstků tvoří předsednictvo vlády. Náměstky předsedy vlády jmenuje a propouští president republiky.
§ 2.

V čele státní správy jsou tato ministerstva :
ministerstvo zahraničních věcí,
ministerstvo národní obrany,
ministerstvo zahraničního obchodu,
ministerstvo vnitra,
ministerstvo financí,
ministerstvo školství a osvěty,
ministerstvo spravedlnosti,
ministerstvo informací,
ministerstvo průmyslu,
ministerstvo zemědělství,
ministerstvo vnitřního