Input:

1/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné, platné