Input:

57/2022 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění účinném k 19.11.2022 Garance

č. 57/2022 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění účinném k 19.11.2022
ZÁKON
ze dne 10. března 2022
o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2022 Sb.
(k 19.11.2022)
mění § 1 a přílohy
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 1 678 250 297 232 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 053 250 297 232 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 375 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a změnou stavu státního dluhu o 357 681 987 238 Kč.
(2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 193 802 991 277 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 2
(1)  Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 743 662 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(2)  Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 243 159 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(3)  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 236 449 400 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(4)  Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města