Input:

412/2016 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Garance

č. 412/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 6. prosince 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně