Input:

407/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 407/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. října 2012,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.
2. V § 3 písm. g), § 13 odst. 5, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 20 a 24, § 15 odst. 13 a 14, § 20 odst. 5, 6, 8, 13, 15 až 17, § 20 odst. 22 písm. a) až d), § 21 odst. 1, 3, 5 a 13, § 21a odst. 3 a 4, § 22 odst. 5, 6, 8, 13, 16 a 17, § 23 odst. 4, 6 a 7, § 24 odst. 2 a 6, § 25 odst. 7, § 27 odst. 2 a 4, § 27a odst. 4, 7 a 8, § 27d odst. 2, § 27e odst. 3, § 27f odst. 2 a 3, § 28 odst. 11, § 29 odst. 2, 6 a 10, § 31 odst. 1, 3, 5 a 8, § 32 odst. 2, § 33 odst. 7 větě první, odst. 16 a 17, § 33a odst. 1, 3, 5, 10 a 11, § 36 odst. 1, 4, 8, 9, 12 a 15, § 42 odst. 2 až 5, § 42d odst. 1, § 42e odst. 1 a 2, § 43, § 50 odst. 2, 4 a 7, § 57 odst. 11, § 60a odst. 4, 6, 9, 10, 12 a 16, § 79 odst. 2 a 3, § 83 odst. 2, § 103 odst. 2, § 105 odst. 3, § 118 odst. 2, 3 a 6, § 121 odst. 2, § 122 odst. 2, 3, 5 až 7 a 9, § 134g odst. 1, § 134h odst. 1, 3 až 5, § 134i odst. 3, § 134r odst. 1, § 134s odst. 1, 3, 4 a 5 a v § 134t odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.
3. V § 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem“.
4. V § 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; oprávněný příjemce je daňovým subjektem“.
5. V § 3 písm. p), § 13 odst. 18, § 13 odst. 21 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 12 písm. a) až e), § 15a odst. 9, § 21 odst. 6, 9 a 15, § 21a odst. 10, § 22 odst. 15, § 26 odst. 3 písm. a), § 27 odst. 2, § 27a odst. 1 a 2, § 27d odst. 1 a 2, § 27f odst. 1 a 2, § 29 odst. 1, § 33 odst. 4 a 13, § 33a odst. 7 až 9, § 36 odst. 12, § 42 odst. 4, § 50 odst. 6 a 7, § 60 odst. 10, § 60a odst. 10 a 15, § 66 odst. 2, § 80 odst. 2, § 88 odst. 1, 2 a 5, § 99 odst. 6 a 8, § 108 odst. 1, § 118 odst. 2, 3, 7, 12 a 15, § 121 odst. 2, § 122 odst. 1, 3, 4, 6 a 9, § 134h odst. 4, § 134i odst. 2, § 134s odst. 4 a v § 134t odst. 2 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.
6. V § 3 písm. t), § 13 odst. 2 písm. l), § 15 odst. 13, § 18 odst. 5, § 21