Input:

399/2016 Sb., Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 Garance

č. 399/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. prosince 2016
o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
§ 1
Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2017 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
 
Příloha k