Input:

369/2013 Sb., Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí Garance

č. 369/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 15. listopadu 2013
o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální podle