Input:

328/1998 Sb., Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, ve znění účinném k 28.7.1999 Garance

č. 328/1998 Sb., Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, ve znění účinném k 28.7.1999
ZÁKON
ze dne 16. prosince 1998
o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/1999 Sb.
(k 28.7.1999)
mění (§ 1 odst. 2, vkládá § 1a)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1)  Ministerstvo financí vydá státní dluhopisy v rozsahu 15 717 170 000 Kč na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997.
(2)  Dluhopisy vydané podle odstavce 1 jsou součástí státního dluhopisového programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 (dále jen „státní dluhopisový program”).
(3)  Tímto zákonem není dotčeno ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 348/1997 Sb., o státním