Input:

182/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě Garance

č. 182/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 1 odst. 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při