Input:

Vzor - Zamítnutí žádosti o výkon práce na dálku Garance

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.4
Vzor – Zamítnutí žádosti o výkon práce na dálku

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zaměstnavatel:

.................................................................................

.................................................................................

(název/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání)

Zaměstnanec:

.................................................................................

.................................................................................

(jméno a příjmení, datum narození, pracovní pozice)

Dne ............jsme obdrželi Vaši žádost o výkon práce na dálku ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek1 v době od .................... do ......................../na dobu neurčitou2 na adrese: .........................................................................

Bohužel Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, a to z následujících provozních důvodů3:

  • Vaši práci .................... (pracovní zařazení) nelze vykonávat v jiném místě než v naší provozovně, jelikož jinde není k dispozici potřebné vybavení ............................. (konkrétní výčet), přičemž to naše Vám nemůžeme zapůjčit, jelikož musí být k dispozici i dalším pracovníkům;

  • nedílnou součástí Vámi vykonávané práce je osobní styk s veřejností v místě naší provozovny, z jiného místa byste nemohl/a plnit své pracovní úkoly;

  • s ohledem nedostatku pracovních sil, které by kompenzovaly Vaši osobní přítomnost na