Input:

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce - po novele zákoníku práce 2023 Garance

15.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.18.1.3
Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce – po novele zákoníku práce 2023

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

........................................

IČO: ...............................

se sídlem .....................................

zapsané v obchodním rejstříku vedeném ..........................., oddíl ...., vložka ...........

jehož jménem jedná ............................, předseda představenstva

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...................................

nar.: ..........................

bytem: ............................

(dále jako "zaměstnanec")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o zrušení dohody o provedení práce
I.

1.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel dne .................... uzavřeli dohodu o provedení