Input:

Řízení o přestupcích a správní řád Garance

9.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 Řízení o přestupcích a správní řád

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

V přestupkovém řízení má být zjištěno, zda určitý skutek naplňuje právní znaky přestupku, kdo tento skutek spáchal a jaký správní trest nebo jaké ochranné opatření lze za spáchaný čin uložit a vykonat.

Přestupkové řízení je jako druh správního řízení obecně upraveno zejména v druhé a třetí části správního řádu. Postup před zahájením řízení o přestupku a postup v samotném řízení o přestupku specificky upravuje zákon č. 250/2016