Input:

R 8/1966; Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Výkon rozhodnutí Garance

č. 8/1966 Sb. rozh.
Pro peněžitou pohledávku vůči povinnému nelze nařídit výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy jeho manželky. Právo na vyplacení mzdy není "věcí" a nemůže tedy tvořit část bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 29. září 1965, 8 Co 558/65.)
Okresní soud Brno-město k návrhu oprávněného nařídil na podkladě vykonatelného platebního rozkazu být. lidového soudu civilního v Brně, jímž byl povinný odsouzen zaplatit oprávněnému částku 2317 Kčs s přísl., výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy manželky povinného; vycházel přitom z obsahu návrhu, podle něhož pohledávka oprávněného vznikla za trvání manželství, takže může být uspokojena i z majetku patřícího do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (§§ 127, 143, 147 o. z.).
Toto usnesení napadla manželka povinného odvoláním, ve kterém v podstatě uvádí, že ona není povinna ze své mzdy pohledávku oprávněného platit, nehledě k tomu, že její manžel neplatí ani na výživné na děti, a ona podala návrh na zahájení řízení o rozvod tohoto manželství. Navrhla, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že se návrh zamítá.
Krajský soud v Brně změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že se na návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze