Input:

č. 38/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1962 Sb. rozh. tr.
Příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, je se zřetelem k § 333 odst. 1 tr. ř. krajský soud, v jehož obvodu je útvar NZ, z něhož byl odsouzený za účinnosti tr. ř. z r. 1956 před novou územní organizací podmíněně propuštěn.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. května 1962 - 1 Ndt 181/62).
Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil nesouhlas s postupem krajského soudu v Praze, který mu postoupil k řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř. spis býv. krajského soudu v Liberci, v němž bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného P., který si odpykával trest odnětí svobody v ÚNZ Bor, okres Mladá Boleslav.
Nejvyšší soud ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodl, že příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. ve věci odsouzeného P. je krajský soud v Praze.
Z odůvodnění:
Krajskému soudu v Praze byl tento spis postoupen podle instrukce min. spravedlnosti č. 1400/62-L bod III. odst. 4 vzhledem k novému územní organizaci a zrušení krajského soudu v Liberci. I když krajský soud v Praze postoupení spisu krajskému soudu v Ústí nad Labem blíže neodůvodnil, je nepochybné, že se považuje k řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř. v této věci za nepříslušný a je tedy toho názoru, že příslušným je v tomto případě krajský soud v Ústí nad Labem, v jehož obvodu je sídlo býv. krajského soudu v Liberci.
Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil nesouhlas s tímto opatřením krajského soudu v Praze a požádal Nejvyšší soud, aby rozhodl, který soud je v tomto případě příslušným k provedení řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř.
Nejvyšší soud věc projednal a rozhodl, že příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. ve věci odsouzeného P., v níž rozhodl o podmíněném