Input:

č. 34/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 34/1961 Sb. rozh. tr.
Mimosoudní vyřízení trestného činu menší závažnosti kárným orgánem nebo společenskou organizací předpokládá, že nebezpečnost pro společnost je malého významu, takže připouští, aby prokurátor nebo soud trestní stíhání zastavil [§ 192 odst. 2 písm. a) tr. ř.].
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 30. října 1960 - 6 To 175/60)
Obviněný A. byl stíhán obžalobou pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že spolu s B. odcizil motocykl v ceně 9000 Kčs.
Obviněný A. se zúčastnil krádeže motocyklu tím, že jeho kamarád B. uviděl motocykl a obviněnému řekl, že jej odcizí. B. přišel k motocyklu, trhl řídítky, přičemž ulomil zámek a pak vyzval obviněného A., aby mu motocykl pomohl tlačit, což obviněný A. učinil, ovšem po cestě, když tlačil motocykl, si celou věc rozmyslel, od B. pak odešel, aniž se na motocyklu nějak svezl.
Okresní soud v Brně-městě při předběžném projednání obžaloby podle § 199 odst. 2 tr. ř. z důvodů uvedených v § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání a věc předal k projednání soudružskému soudu Královopolské strojírny Brno.
Krajský soud v Brně ke stížnosti okresního prokurátora proti uvedenému usnesení podle § 163 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvé stolice, aby o ní dále jednal.
Z odůvodnění:
Z obsahu spisu vyplývá, že obviněný A. nebyl nikdy trestán, pochází z rodiny dělníka, jeho otec řádně pracuje, matka je zaměstnána jako dělnice v ZJŠ v Brně. Obviněný sám se vyučil v Královopolské strojírně v Brně-Kr. poli zámečníkem, kde dosud pracuje, byl též na jednoroční brigádě mládeže v Jirchově. Je členem ČSM, pověst ve svém okolí má dobrou, je klidné povahy, ovšem dá se lehko zlákat k nepředloženým činům, zejména když při tom spolupůsobí někteří z jeho kamarádů, jejichž pověst není zrovna nejlepší, tak jak tomu bylo v tomto případě B., který byl již 2krát soudně trestán.
Stížnost okresního prokurátora