Input:

R 26/1967; Řízení před soudem. Popření otcovství Garance

č. 26/1967 Sb. rozh.
K otázce provádění důkazu zkouškou krve.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 1966, 5 Cz 128/66.)
Okresní soud v Nové Jičíně zamítl žalobu na určení otcovství, přičemž opřel své rozhodnutí o výsledek krevní zkoušky, která otcovství žalovaného k nezletilé žalobkyni vyloučila.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedenými rozhodnutími byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
V řízení o určení otcovství se rozhoduje o tom, zda mezi dítětem a žalovaným je rodičovský vztah. Jde o vyřešení otázky velmi důležité nejen pro nezletilce a žalovaného muže, ale i z hlediska společnosti, která má zájem na založení právního vztahu, odpovídajícího vztahu skutečnému. K tomu, aby mohl soud vyslovit zcela bezpečný a spolehlivý závěr, musí být splněny všechny potřebné skutkové předpoklady.
Odvolací soud založil své rozhodnutí na skutkovém stavu zjištěném soudem prvního stupně. Domněnku otcovství podle § 54 odst. 2 zák. o rod. (§ 47 odst. 2 zák. o právu rodinném) svědčící na