Input:

R 18/1958 (tr.); Garance

č. 18/1958 Sb. rozh. tr.
Odcizil-li pachatel věc z majetku v socialistickém vlastnictví, byť l malé ceny, ačkoliv již byl v posledních letech vícekrát odsouzen pro majetkové delikty, nejde zpravidla o přestupek podle § 35a tr. zák. spr., nýbrž jde o trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 24. července 1957, 4 To 236/57.)
Obžalovaný odcizil v podnapilém stavu z příručního skladu pohostinství Jednoty šest rybích konserv a konservy zavařenin, vše v ceně 80 Kčs.
Lidový soud v Opavě uznal obžalovaného vinným přestupkem rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 35a tr. zák. spr.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a uložil mu za to stejný nepodmíněný trest odnětí svobody jako lidový soud.
Z odůvodnění:
Odvolám proti rozsudku podal pouze obžalovaný, který žádal o mírnější potrestání. Svou žádost odůvodňoval tím, že nyní řádně pracuje jako zaměstnanec ČSD.
Odvolání není důvodné, než z podnětu odvolání obžalovaného bylo třeba opravit výrok o vině, pokud jde o právní posouzení spáchaného skutku.
Již soud prvé stolice zjistil, že obžalovaný se kritického dne podnapil a že pak odcizil z příručního skladu místního pohostinství konservy. Pro takový závěr měl odvolací soud podklad jednak v doznání samého obžalovaného, jednak v odcizených věcech nalezených v bytě obžalovaného. Ježto obžalovaný také v odvolacím líčení doznal, že věděl, že odcizuje věci z majetku lidového družstva, byl sjednán úplný podklad pro správný závěr o vině obžalovaného.
Odvolací soud se však neztotožňuje s právním posouzením trestné činnosti obžalovaného, jak je provedl lidový soud. Lidový soud se sice zmínil o osobě obžalovaného a o jeho předcházející trestné činnosti, avšak zhodnotiv, že obžalovaný se činu dopustil v podnapilém stavu a že výše škody je malá, dospěl k závěru, že jde o čin malého významu a že se tudíž nejedná o trestný čin, jak bylo žalováno, ale jen o přestupek rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 35a tr. zák. spr. Prvý soud zřejmě kladl největší důraz na výši škody. Tento jeho postup považuje odvolací soud za nesprávný. Na uvedený přestupek může být uznáno tehdy, jde-li o čin malého významu. Pro zodpovědění otázky, zda jde skutečně o čin malého významu, je rozhodná nejen výše škody, ale zejména i osoba pachatelova a způsob provedení činu. V tomto směru bylo zjištěno z výpisu