Input:

č. 126/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 126/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Základná suma slúžiaca na vypočítanie nezexekvovateľného platu (§ 531 ods. 2 o. s. p.) nemôže sa žvýšiť o jednu tretinu za družku, i keď jej dlžník poskytuje úhradu na osobné potreby.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. júna 1954, Cz 214/54.)
Ľudový súd v Bratislave určoval na žiadosť vymáhajúcej veritelky sumu platu dlžníka podliehajúceho exekúcii (§ 535 ods. 2 o. s. p.). Pritom od čistého mesačného platu dlžníka odpočítal 240 Kčs ako základnú sumu podľa § 1 ods. 1 nar. č. 180/1950 Zb., o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat, ďalej jednu tretinu základnej sumy za maloletú dcéru a jednu tretinu tejto základnej sumy za družku vzhľadom na to, že dlžník tak dcére ako aj družke poskytuje úhradu na osobné potreby.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením ľudového súdu bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa § 531 ods. 2 o. s. p. základná suma slúžiaca na vypočítanie nezexekvovateľného platu sa zvyšuje o jednu tretinu za každú osobu, pokiaľ jej dlžník podľa zákona poskytuje úhradu na osobné potreby a pokiaľ sama nevedie exekúciu pre túto úhradu. Podmienkou pre toto zvýšenie je teda, že dlžník poskytuje úhradu na osobné potreby a že to robí podľa zákona, t.