Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709

JUDr. Petra Kejvalová

[Společné jmění – jeho součásti]

Novela

Ustanovení § 709 odst. 3 bylo změněno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a to tak, že na závěr odst. 3 byla vložena věta „nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev”.

Novela napravuje výkladový problém, který existoval již za účinnosti ObčZ, a NOZ jej de facto převzal. Stávající úprava byla tudíž doplněna o výše uvedenou větu.

Nyní je tedy postaveno na jisto, že pokud se jeden z manželů stal za trvání

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru