Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1291

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zlepšení věci poživatelem]

NOZ upravuje, jaké náklady na věc, která je předmětem služebnosti požívacího práva, nese poživatel a jaké vlastník. Poživatel je v zásadě povinen nést náklady na obvyklou údržbu, obnovu a obvyklé pojištění věci proti škodám (§ 1288).

Může se rovněž stát, že poživatel nad rámec své povinnosti udržovat věc v původním stavu provede práce, v jejichž důsledku dojde ke zlepšení věci, a to bez předchozí dohody s vlastníkem. Ani v takovém případě však poživatel není oprávněn provádět takové změny, které by představovaly zásah do podstaty věci (§

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru