Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Naplavenina]

NOZ navazuje na tradici obecného zákoníku občanského (1811) a na rozdíl od ObčZ z roku 1964 upravuje v našich poměrech jistě méně obvyklý způsob originárního nabytí vlastnického práva naplaveninou (§ 1068) a strží (§ 1069), což jsou instituty pobřežního práva.

Zákon stanoví, že zemina naplavená poznenáhla (během delšího časového období) náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. Přirůstání pobřežního pozemku je v takových případech tak pozvolné, že přírůstek obvykle není na první pohled patrný a k jeho zjištění dochází zpravidla v rámci přesného přeměření

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru