Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1068

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Naplavenina]

NOZ navazuje na tradici obecného zákoníku občanského (1811) a na rozdíl od ObčZ z roku 1964 upravuje v našich poměrech jistě méně obvyklý způsob originárního nabytí vlastnického práva naplaveninou (§ 1068) a strží (§ 1069), což jsou instituty pobřežního práva.

Zákon stanoví, že zemina naplavená poznenáhla (během delšího časového období) náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. Přirůstání pobřežního pozemku je v takových případech tak pozvolné, že přírůstek obvykle není na první pohled patrný a k jeho zjištění dochází zpravidla v rámci přesného přeměření rozlohy pozemku.

V případě, že ke zvětšení pobřežního pozemku dojde jednorázově a takovým způsobem, že je snadno rozeznatelné, jedná se o strž a odplavená zemina je i nadále vlastnictvím vlastníka původního pozemku, ledaže by do jednoho roku neuplatnil své právo k ní (§ 1069).

Oproti obecnému zákoníku občanskému (1811) rozšiřuje NOZ aplikaci tohoto ustanovení i na jiné přírodní síly, zejména (výslovně) na působení větru.

Nejvyšší soud Republiky československé za platnosti

 
 Nahoru