Input:

č. 6/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 6/1964 Sb. rozh. tr.
O tom, zda odsouzený, kterému byl trest prominut milostí nebo amnestií presidenta republiky, splnil uloženou podmínku či nikoli, nerozhoduje soud, nýbrž ministerstvo spravedlnosti (na Slovensku odbor SNR pro spravedlnost).
Postup při tomto řízení je upraven instrukcí ministerstva spravedlnosti ze dne 27. prosince 1961 č. j. 1521/61-L.
(Usnesení krajského soudu v Brně z 23. července 1963 - 2 To 296/63).
Okresní soud v Jihlavě rozhodl, že nepodmíněný trest odnětí svobody uložený odsouzenému rozsudkem téhož soudu pro trestný čin obecného ohrožení podle § 192 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. a trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 zák. č. 86/50 Sb., prominutý mu na základě amnestie presidenta republiky z 9. 5. 1960, se vykoná.
Krajský soud ke stížnosti odsouzeného napadené usnesení zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud přehlédl, že trestní řád v žádném svém