Input:

č. 54/1964 Sb. rozh., Garance

č. 54/1964 Sb. rozh.
Podmínky pro vyhovění návrhu na opravu odůvodnění rozsudku podle § 165 o. s. ř.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 17. června 1964, 9 Co 374/64).
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 bylo rozvedeno manželství účastníků. Rozsudek ze dne 2. dubna 1964 byl žalovanému doručen dne 16. května 1964. Ještě před tím, než rozsudek nabyl právní moci, požádal žalovaný o opravu odůvodnění rozsudku, který prý vzniká tak, jako by hluboký rozvrat manželství vznikl výlučně za stálého podezírání žalobkyně z nevěry, přičemž tento rozsudek prý pomíjí skutečnost, že žalobkyně nejednala tak, jak se na řádnou manželku sluší.
Městský soud v Praze návrhu žalovaného na opravu odůvodnění rozsudku obvodního soudu pro Prahu 5 nevyhověl.
Z odůvodnění:
Protože účastníci nepodali odvolání, aby bylo možno přezkoumávat rozsudek v plném rozsahu, je třeba si uvědomit možnosti soudu při tzv. opravě odůvodnění.
Podle § 165 odst. 1 o. s. ř. je taková oprava možná potud, pokud odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištění skutkového stavu. Z toho vyplývá, že soud v rámci této opravy nemůže ani provádět další důkazy, které v zájmu materiální pravdy měl provést a