Input:

č. 33/1965 Sb. rozh., Garance

č. 33/1965 Sb. rozh.
Z ustanovení § 74 odst. 1 a 2 zákona o rodině vyplývá, že i přeměnu osvojení v osvojení nezrušitelné podle § 77 zák. o rod., může soud provést jen na návrh obou manželů. Jestliže jeden z osvojitelů-manželů mezitím zemřel, nelze přeměnu osvojení provést.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 1964, 6 Co 520/64.)
Obvodní soud pro Prahu 4 nevyhověl návrhu osvojitelky, aby byla zapsána do matriky místo rodičů nezletilého osvojence.
Městský soud v Praze rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Napadeným rozsudkem nebylo vyhověno návrhu osvojitelky, aby byla zapsána do matriky místo rodičů nezletilého osvojence. Soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že osvojitel - manžel osvojitelky - již zemřel a že osvojit se zápisem osvojitelů do matriky mohou pouze manželé.
V odvolání proti tomuto rozsudku vytýká osvojitelka, že i zesnulý osvojitel chtěl dítě osvojit nezrušitelným osvojením, ale