Input:

č. 15/2024 Sb. rozh. tr., Garance

č. 15/2024 Sb. rozh. tr.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2023, sp. zn. 7 Tdo 258/2023, ECLI:CZ:NS:2023:7.TDO.258.2023.1
Ukončeného pokusu zločinu vraždy podle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí i pachatel, jenž zanechá svého útočného jednání vůči poškozenému v okamžiku, kdy ten upadne do bezvědomí, které pachatel vnímá jako jeho usmrcení. Vzhledem k tomu, že v jeho představě jde o dokonaný trestný čin, nelze pak zanechání dalšího útočného jednání hodnotit jako dobrovolné upuštění od pokusu ve smyslu § 21 odst. 3 tr. zákoníku.
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
12.04.2023
Spisová značka:
7 Tdo 258/2023
Číslo rozhodnutí:
15
Rok:
2024
Sešit:
3
Typ rozhodnutí:
Usnesení
Heslo:
Dobrovolné upuštění od pokusu, Pokus trestného činu, Vražda
Předpisy:
§ 140 odst. 1 tr. zákoníku
§ 21 odst. 1 tr. zákoníku
§ 21 odst. 3 tr. zákoníku
Druh:
Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. dovolání obviněného J. B. podané proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2022, sp. zn. 8 To 76/2022, ve věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 34 T 5/2022.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 7. 2022, č. j. 34 T 5/2022-390, byl obviněný J. B. uznán vinným pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 tr. zákoníku a byl mu uložen podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 58 odst. 6 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání devíti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Současně mu bylo podle § 99 odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zákoníku uloženo ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické v ústavní formě. Výrokem podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody.
2. Podkladem odsuzujícího výroku bylo v podstatě zjištění, že obviněný dne 6. 2. 2022 kolem 17:00 hodin v rodinném domě na adrese XY, okres Plzeň-jih, ve stavu středně těžké až těžké opilosti náhle zaútočil na poškozenou P. S., u které v té době pobýval na návštěvě, a to tak, že ji z křesla povalil na záda na zem, klekl si nad ni, uchopil ji oběma rukama za krk, který jí intenzivně svíral s cílem ji zardousit, přičemž své jednání doprovázel slovy, že ji uškrtí či zabije, a odpočítával jí čas zbývající do doby, než ji uškrtí. V jednání pokračoval i přes prosby poškozené, aby ji nechal být, a zanechal ho poté, co poškozená ztratila vědomí. Pak z domu odešel, neboť se domníval, že poškozená nežije, což následně sdělil i při volání na tísňovou linku 112. Svým útokem poškozené P. S. způsobil zhmoždění krku v podobě drobných oděrek a ložisek zarudnutí oboustranně na boční straně krku a v oblasti trapézového svalu, pod jazylkou směrem k ušním boltcům s viditelnými otlaky, přičemž zjištěnou mechanickou kompresí krku rukama, tj. rdoušením, poškozenou P. S. bezprostředně ohrozil na životě procesem dušení, omezením přívodu okysličené krve do mozku a reflexním podrážděním nervových pletení a chemoreceptorů v oblasti krku s možnou reflexní zástavou srdce. K úmrtí poškozené nedošlo.
3. K odvoláním obviněného a otce obviněného směřovaným do výroků o vině a o trestu byl rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušen rozsudkem