Input:

č. 10/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 10/1959 Sb. rozh. tr.
Pro úvahu, zda má být věc postoupena kárnému orgánu (zák.' č. 24/1957 Sb.) je rozhodné, že výchova pracujících k úctě k majetku v socialistickém vlastnictví musí být prováděna především na jejich pracovištích. Zejména morální odsouzení pachatele drobného rozkrádání nebo poškozování majetku v socialistickém vlastnictví před celým pracovním kolektivem má zpravidla mnoL hem větší výchovný účinek než projednání věci a potrestání takového pachatele soudem.
(Rozhodnutí lidového soudu v Teplicích z 22. prosince 1958, 1 T 200/58.)
Obviněný zemědělský dělník, 58 roků starý byl obžalován, že v srpnu 1958 při výmlatu odcizil 100 kg ječmene a v říjnu 1958 při setí 50 kg ječmene, v celkové hodnotě 187,50 Kčs ke škodě státního statku v Teplicích, a že tím spáchal trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Lidový soud v Teplicích rozhodl, že podle § 199 odst. 2, § 194 tr. ř. postupuje tuto věc kárnému orgánu státního statku v Teplicích k dalšímu řízení podle zák. č. 24/1957 Sb., o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví.
Z odůvodnění:
Obviněný se k činu, za vinu mu kladenému, v plném rozsahu doznal. Uvedl, že ječmene chtěl použít pro krmení své vlastní drůbeže. Podle výsledků vyšetřování jde o nemocného člověka, který má však dobrou pracovní morálku, pochází z rodiny zemědělského dělníka a je trvale zaměstnán na farmě státního statku v Teplicích. Byl sice již třikrát soudně trestán, avšak z toho dvakrát v době první republiky pro méně závažné trestné činy a naposledy v roce 1954 pro trestný čin ublížení na zdraví