Input:

R 94/1967; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 94/1967 Sb. rozh.
Odmítá-li v řízení o projednávání dědictví bezdůvodně vypovídat o rozsahu a vypořádání svého bezpodílového spoluvlastnictví se zůstavitelem jeho rozvedený manžel, může mu být uložena pokuta podle § 25 not. řádu a § 53 o. s. ř.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 7. září 1966, 11 Co 459/66.)
Státní notářství pro Prahu 10 uložilo matce poz. dětí zůstavitele pořádkovou pokutu 250,- Kčs proto, že odmítá uvést podstatné okolnosti týkající se jejího bezpodílového spoluvlastnictví se zůstavitelem a předložit vkladní knížky, které zůstavitel považoval za součást tohoto spoluvlastnictví, čímž maří řádné projednání dědictví a poškozuje zájmy svých nezletilých dětí, které jsou dědici. Současně jí také státní notářství uložilo, aby sdělila potřebná data o čtyřech vkladních knížkách znějících na její jméno a jména nezl. dědiců, jinak že bude znovu pokutována.
Městský soud v Praze rozhodnutí státního notářství potvrdil.
Z odůvodnění:
Ze spisů je zřejmé, že odvolatelka přes několikeré vysvětlení a poučení opětovně odmítla vypovídat o okolnostech týkajících se jejího bezpodílového spoluvlastnictví se zůstavitelem, zejména o tom, co bylo jeho předmětem a kde se určité věci nacházejí, a odmítla také předložit nebo alespoň přesně popsat vkladní knížky, o nichž zůstavitel ve svých písemnostech tvrdil, že byly v bezpodílovém spoluvlastnictví. Odvolatelka tento svůj postoj odůvodňovala tím, že došlo za života zůstavitele k dohodě o rozdělení bezpodílového spoluvlastnictví, že zůstavitel si od ní všechny věci,