Input:

R 9/1963 (tr.); Trestné činy. Trestné činy - vojenské Garance

č. 9/1963 Sb. rozh. tr.
Trestný čin podle § 288 odst. 1 věta 3 předpokládá, že voják úmyslně, aktivní činností soustavně rozvrací kázeň jednotky.
Intenzita narušování kázně "jinak soustavně rozvrací kázeň" se musí přibližně rovnat ostatním formám ohrožení politického a morálního stavu jednotky uvedeným v 1. a 2. větě § 288 odst. 1 tr. zák. Běžnou nekázeň vojáka, který jinak vcelku plní svoje povinnosti, není možno proto stavět na roveň záměrnému narušování kázně ve smyslu § 288 odst. 1 věty 3 tr. zák.
(Rozhodnutí vyššího vojenského soudu - To 18/62.)
Vojenský obvodový soud uznal obžalovaného vinným trestným činem porušování povinností dozorčí služby podle § 286 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem ohrožení politického a morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 1 tr. zák., protože u své jednotky svévolně opustil pohotovostní službu a odešel do hostince, kde se podnapil, ačkoliv byl v průběhu základní vojenské služby 7 krát kázeňsky trestán pro neplnění úkolů a rozkazů.
Vyšší vojenský soud k odvolání obžalovaného a jeho otce rozsudek soudu 1. stupně zrušil a uznal obžalovaného vinným jen trestným činem podle § 286 odst. 1 tr. zák. a uložil mu mírnější trest.
Z odůvodnění:
Vyšší vojenský soud přezkoumal zákonnost všech výroků napadeného rozsudku a zjistil, že skutková zjištění tohoto rozsudku jsou správná a že jsou v souladu s provedenými důkazy. Soud 1. stupně však pochybil v právním posouzení žalovaného skutku, jestliže obžalovaného uznal vinným též trestným činem ohrožení politického a morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 1 tr. zák.
Podle názoru vyššího vojenského soudu konáním obžalovaného, které je předmětem obžaloby, nejsou naplněny znaky tohoto trestného činu. Trestný čin podle § 288 odst. 1 věta 3, totiž předpokládá, aby pachatel úmyslně aktivním jednáním soustavně rozvracel kázeň jednotky, tedy jednáním, které zpravidla svědčí o jeho hlubší charakterové narušenosti a záporném postoji k plnění služebních povinností a k dodržování pravidel vojenské kázně. Z toho vyplývá, že běžné kázeňské přestupky vojáka, který jinak řádně plní svoje povinnosti, i když tyto přestupky není možno nijak podceňovat,