Input:

89/1946 Sb., Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze Garance

č. 89/1946 Sb., Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 29. dubna 1946
o venkovských správních okresech se sídlem v Praze.
Podle § 30, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory,