Input:

88/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky Garance

č. 88/1965 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
[zrušeno nepřímo č. 134/1970 Sb.]
Zákonné opatření
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. srpna 1965
o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o