Input:

83/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech Archiv

č. 83/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 11. července 1962,
kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37, odst. 1 zákona č. 89/1985 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech se ve skupině 13 - zemědělství a lesní hospodářství doplňuje o tyto nové učební obory:
Označení učebního oboru
1 - Číslo
2 - Název
3 - Hoši - H
Dívky - D
4 - Stručný popis učebního oboru
Doba učebního oboru pro dorost, který ukončil
5 - povinnou školní docházku
6 - úplné střední všeobecné vzdělání
 
1
2
3
4
5
6