Input:

č. 82/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 82/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Odpovědnost uschovatele (kavárenské šatny) za věci, které návštěvníci kavárny obvykle ponechávají v kapsách kabátu a s ním odkládají do šatny (na př. šály, rukavice), vzniká, aniž byly samostatně odevzdány k úschově.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 17. záři 1954, 8 Co 141/54.)
Žalobce jako návštěvník kavárny provozované žalovaným podnikem odložil v šatně v kavárně zřízené vrchní oděv, v němž zanechal vlněnou šálu, kožené rukavice a svazek klíčů. Ježto po předložení uschovacího lístku neobdržel svůj oděv zpět, domáhá se na žalovaném náhrady škody.
Lidový soud civilní v Ostravě přiznal žalobci na náhradě škody částku 1.780 Kčs, a to i za šálu, rukavice a klíče ponechané v kapsách odloženého zimníku. Lidový soud posoudil věc po právní stránce podle §§ 428, 429 obč. zák.
Krajský soud snížil k odvolání žalovaného žalobci přisouzenou